Varggropen i Stora Bystad

Varggropen i Stora Bystad är en av landets mest välbevarade. Man kan tydligt se de stenklädda väggarna i den djupa gropen, som gjorde det omöjligt för vargen att klättra upp då den väl fallit i.
Varggropen i Stora Bystad är fortfarande en imponerande syn. Foto: Malin Larsson

Varggropen i Stora Bystad är hela fem meter i diameter och tre och en halv meter djup. Gropen är stensatt och bottnen är helt plan. Runt gropen syns en utplanad vall som består av den uppgrävda jorden. Varggropen är mycket välbevarad och kan vara landets finaste varggrop.

Vargnäten vid gropen ska i Stora Bystad ha satts upp från sjöstranden till gropen och vidare från andra sidan gropen till de nu utdikade sankmarkerna mot öster. Enligt uppgifter från en tidigare markägare ska minst en varg ha fångats i gropen. Årtalet är inte känt.

Ett lockbete lades i botten på varggropen eller stacks på en påle. Gropen täcktes sedan med ris.

Att tänka på som besökare

Varggropen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Thure Amby. Varggropen vid St. Bystad. I:  Gällstad - knalle-, bonde- och industrisocken.1986. Gällstads hembygsförening.

Elisabeth Brundin och Rolf Kjellström. Vargen i myt och verklighet. 1998. Etnobiologi i Sverige. Volym I och III.

 


 Så hittar du hit

Varggropen är belägen strax söder om Bystadsjön, 500 meter väster om länsväg 157 och halvvägs mellan Gällstad och Hulared. Skylt Fångstgrop finns vid väg 157. Parkering vid Bystadssjöns strand.

Visa på karta