Trakten kring Vammen

Alldeles intill skeppssättningen finns flera andra gravar från järnåldern. Vid den här tiden levde troligen Vammenborna i ensamgårdar i närheten.
Lerslätt precis ovanför sjön Iväg (foto Malin Larsson, Länsstyrelsen

Järnålderns Vammenbor bodde troligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg ofta i kanten av dalgångarna på den lättodlade och väldränerade moränjorden. Oftast låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten och man kan också anta att det låg någon eller några gårdar nära skeppssättningen.

Järnålderns Vammenbor bodde troligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg ofta i kanten av dalgångarna på den lättodlade och väldränerade moränjorden. Oftast låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten och man kan också anta att det låg någon eller några gårdar nära skeppssättningen.