Kulturreservatet Vallby Sörgården

Vallby Sörgården är kulturreservat sedan 2008.
Foto: Lisa Ragnarsson

Syftet med kulturreservatet är att:

  • Bevara ett värdefullt kulturpräglat västgötskt slättlandskap som utgörs av en ovanligt komplett bibehållen bondgård med ett odlingslandskap präglat av 1800-tal och det tidiga 1900-talet.
  • Förmedla en förståelse för gårdens utveckling i ett historiskt sammanhang där kulturlandskapet är en källa till kunskap, inspiration samt bidrar till ett ökat friluftsliv.
  • Bruka gården på ett sätt som var traditionellt i trakten under tidigt 1900-tal och därigenom ge möjlighet till pedagogisk verksamhet.