Ulleröns gravfält

På Ulleröns gravfält begravdes människor för mer än tusen år sedan efter att ha blivit kremerade. I graven fick de med sig gåvor av olika slag. Namnet på platsen tyder på att den en gång var helgad åt guden Ull.
Ulleröns gravfält. Foto: Andrea Grave-Müller

Ulleröns gravfält består av sexton gravar – åtta högar, sju runda stensättningar och en kvadratisk stensättning.

Högarna är mellan sju och elva meter i diameter och upp till en meter höga. De runda stensättningarna är upp till åtta meter i diameter, och övertorvade. Flera av dem är otydliga.

Den kvadratiska stensättningen ligger i gravfältets södra del och är fem gånger fem meter, med en tydlig kantkedja av större stenar. Hörnen är markerade med stenar, och ett större stenblock ligger intill graven.

Väster om gravfältet, på höjderna i skogen på andra sidan vägen, ligger en grupp med högar och stensättningar. Här finns bland annat ett par stora långhögar.

Ett mindre gravfält, bestående av några runda stensättningar, ligger sydost om Ulleröns gravfält, precis norr om Ulleröns gård. Söder om gården har ytterligare ett par stensättningar legat, men dessa har tagits bort. En av dem grävdes ut på 1930-talet. Förutom brända ben hittade man rester av järn, brons och täljsten i graven.

I gravarna vid Ullerön har man också hittat keramikkärl daterade till yngre romersk järnålder. Ett av dem är ett så kallade hankkärl, som visar på norskt inflytande.

 

Att tänka på som besökare

Ulleröns gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Ulleröns gravfält ligger ca 2 km öster om Ed, vid väg 164. Sväng in mot Ullerön. Gravfältet ligger omkring 150 m in längs grusvägen. Plats att ställa bilen finns.

Visa på karta