Tydjebyn

Tydjebyns gravfält i Tydje socken är ett av Dalslands största gravfält med runt 60-talet fornlämningar i form av gravhögar och stensättningar.
Gravhög i krönläge. Foto: Margareta Nilars

En av gravhögarna på Tydjebyns gravfält. Den här högen har en tydlig kantränna vilken kan ses runt högens bas. Foto: Margareta Nilars

Högarna är tolv till antalet, mellan fem och tolv meter i diameter och upp till en meter höga. Tre av högarna är i senare tid omgrävda av brukare för att bli jordkällare. Några av högarna har kantränna, andra har mittsten eller mittgrop, så kallad plundringsgrop. Stensättningarna är runda och 48 till antalet. De är från fyra till 13 meter i diameter och upp till en meter höga.

Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer rundade till formen.

Från gravfältet omtalar Anders Lignell att man påträffat fynd av flera lerkrukor både med och utan brända ben, yxa, spjut och bågspännare, svärddetaljer samt fynd av små kopparprydnader. Flera av dessa fynd har framkommit i samband med att man grävt ur högar för att anlägga jordkällare.

Gravfältet har fungerat som samlingsplats för bygdens befolkning från forntid och in i nutid. På den högst belägna högen har man ända fram till mitten 1960-talet tänt påskbrasa. Barnen i bygden har anordnat teaterföreställningar och soaréer på den. Den är till följd av aktiviteten nedsliten och alldeles platt på toppen.

Att tänka på som besökare

Tydjebyns gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Från Åmål kör väg 45 söder ut. Drygt 2 km efter Tösse ta av mot vänster mot Tydjebyn. Ta av andra vägen åt höger efter ca 400 meter och följ skyltningen mot gravfältet.

Visa på karta