Trakten kring Tumlehed

Under stenåldern var havsnivån betydligt högre än idag. Då var den trånga Tumledalen ett sund omgivet av berg. Med landhöjningen har sundet blivit en dalgång och den gamla havsbottnen jordbruksmark.
Flygbild över Tumledalen. Stenålderns havssund är numera en jordbruksdalgång. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Längs sundets forntida stränder har påträffats ett stort antal boplatser efter stenålderns jägare och samlare.

Kring Tumlehed finns ett trettiotal miljöer med fornlämningar. Det rör sig nästan helt och hållet om boplatser eller fyndplatser från jägarstenåldern. Undantaget är den märkliga hällmålningen, som med sitt jakt- och fiskemotiv passar bra in i den omgivande boplatsmiljön. De rika fynden av redskap som yxor och hyvelskrapor, spån, avslag och avfall från redskapstillverkning, visar att platsen varit mycket välbesökt.