Tumlehed

Efter viss klättring längs bergsidan väntar en mäktig upplevelse – plötsligt framträder stora rödmålade figurer av hjortdjur, fiskar, båtar och vågmönster på en slät, nästan lodrätt häll. 
Den unika hällmålningen är målad av järnockra, en röd nästan outplånlig färg. Foto: Malin Larsson

Hällmålningen vid Tumlehed är en av ett fåtal kända hällmålningar i Sverige. Motivet med bland annat hjortdjur, båtar och fiskar tyder på att den målades av ett jägarfolk. Den är troligen minst 5000 år gammal, kanske betydligt äldre. Vid den här tiden var havsnivån mycket högre än idag. Tumledalen var ett sund där människor gärna vistades och figurerna bör vara målade av någon av de små fångstgrupper som rört sig i området.

Skyddade från regn och snö

Till skillnad från hällristningarna från bronsåldern som är anlagda på sluttande hällar är hällmålningarna i regel placerade på lodrätt stupande, släta bergväggar. Oftast finns ett utskjutande bergöverhäng som skyddar målningen mot regn och snö.¨

Hällmålningarna brukar ofta tolkas magiskt. Det kan betyda att de målats för att öka jakt- och fiskelyckan.

De allra flesta hällmålningar i Sverige finns i Norrland, men man har också funnit hällmålningar i Värmland och i Bohuslän.

Gabriels lycka

Nära hällmålningen finns gott om boplatslämningar efter stenålderns jägare och samlare. Den närmaste boplatsen kallas Gabriels lycka. Den ligger bara ungefär etthundrafemtio meter ifrån målningen.

id Gabriels lycka har man funnit mängder av fornfynd

Vid Gabriels lycka har man funnit mängder av fornfynd som visar att den lilla åkerlyckan har använts som boplats flera gånger under stenåldern. Foto: Malin Larsson

Gabriels lycka är en liten åkerlycka omgiven och skyddad av kala berg, belägen som en platå ganska högt ovanför dalens botten. På stenåldern låg boplatsen nära sundets södra strand. Den upptäcktes 1916 av folkskolläraren och amatörarkeologen Johan Alin. När Alin besökte Lyckan var åkern nyplöjd och enligt Alin, full av flintmaterial.

Fynd av mer än 200 yxor

Trots att någon utgrävning aldrig gjorts är Gabriels lycka en av Göteborgsområdets mest fyndrika boplatser från stenåldern. Man har bland annat funnit över 200 yxor av olika typer. Nästan alla föremål tillhör den äldre stenålderns fångstkultur.

Åkerbruket har sedan länge upphört på Gabriels lycka. Den lilla lyckan sköts idag som en traditionell slåtteräng med bland annat lieslåtter.

Att tänka på som besökare

Hällmålningen och Gabriels lycka ligger på kommunal mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Föreningen för Kulturmark i Göteborg. Huvudredaktör: Stina Andersson. Blommande kulturmarker, med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten.

Göteborgs Stadsmuseum. Redaktörer: Stina Andersson och Ulf Ragnesten. Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg.


 Så hittar du hit

Med bil: Kör Kongahällavägen på Hisingen förbi Torslanda torg och Torslanda kyrka. Sväng till vänster och kör Domarringsgatan förbi bussvändplatsen och vidare den mindre Tumlehedsvägen. Efter en nedförsbacke sväng in till höger på Hällmålningsvägen och parkera.

Med buss: Tag Gul Express från Nordstan till ändhållplatsen Hornkamsgatan. Följ bilvägen ovan till parkeringsplatsen.

Visa på karta