Tossene

Ett stort gravfält från järnåldern, spännande hällristningar från bronsåldern och en stenåldersboplats - mycket ryms i hagmarken vid Tossene kyrka.
Detalj av hällristning vid bergets fot i öster. Foto: Malin Larsson

För inte länge sedan var området helt igenvuxet, men betesmarken har röjts och de historiska spår som legat dolda har lyfts fram i ljuset.

Femtio gravar vid kyrkan

Gravfältet ligger nära kyrkan uppe på bergshöjden omgivet av hällristningar på bergets sluttningar. Boplatsen ligger nedanför gravfältet i nordvästra delen av betesmarken.

Gravfältets femtio gravar består av fyrtio högar och tio stensättningar. De flesta är från järnåldern, men det är inte omöjligt att det döljer sig gravar från bronsåldern under högarna.

Skepp, djur och människor

De mest spännande hällristningarna finns vid bergets fot i öster. Här finns flera skepp, ett över en meter långt, djur, människor, skålgropar, en fotsula, cirkelfigurer och en vagn med fyra hjul. För att besökare lättare ska kunna se dem är flera av ristningarna imålade.

Betesmarken var tidigare kraftigt igenväxt, men började restaureras 2004 av föreningen Balders hage. Med röjningen kom även andra kulturhistoriska lämningar fram som spår efter stenhuggeri, stengärdesgårdar och en väderkvarnsgrund.

Gravfältet består av fyrtio högar och tio stensättningar från järnåldern. Foto: Malin Larsson

Sägner kring gravfältet

Förr kallades gravfältet Batterihögarna. I äldre tider trodde man att ett stort slag ägt rum på slätten nedanför kyrkan och att de döda begravts uppe på gravfältet. Ett batteri är en plats där man ställt upp kanoner. Några kanoner fanns inte på järnåldern, utan det rör sig om en sägen. Liknande sägner finns om många gravfält.

Att tänka på som besökare

Området ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betas hagmarken av nötkreatur. Hundar ska hållas kopplade.

Litteraturtips

Lasse Bengtsson: Hällristningsresan  

Ann-Sophie Hygen & Lasse Bengtsson: Hällristningar i gränsbygd.


 Så hittar du hit

En anlagd parkering, med plats även för buss, finns i direkt anslutning till Tossene kyrka och områdets entré.

 Visa på karta