Trakten kring Kville

Förutom hällristningarna är den mest uppenbara lämningen från den bohuslänska bronsåldern de rösen som många gånger ligger på öarna, i det som då var den yttre skärgården. Det finns också många rösen på dagens fastland.

Man begravde inte bara sina döda i rösen under bronsåldern. Norr om Tanumshede har man undersökt stensättningar som daterats till övergången mellan äldre och yngre bronsålder, omkring 1100 f. Kr. Här hittade man också bland annat ett bronssvärd, som förmodligen importerats från Mellaneuropa.

Få bronsåldersboplatser är kända i Bohuslän. En anledning till det kan vara att när man upptäcker möjliga boplatser vid en arkeologisk inventering, hittar man ofta bara flinta och andra fynd som många gånger är svårdaterade, vilket gör att boplatsen antingen får en datering till stenålder, eller ingen datering alls. Man kan inte ge någon exakt datering förrän en arkeologisk undersökning har gjorts, och det görs sällan om inte platsen råkar ligga i vägen för ett planerat bygge.

I Tanums kommun har man undersökt och daterat boplatser bland annat norr om Tanumshede och längs vägen till Lur. I Kville-trakten känner man till flera boplatser som kan ha varit bebodda under bronsåldern.