Torsbo hällristningsområde

I Torsbo i norra Bohuslän högg man på bronsåldern in bilder på de sluttande berghällarna. Här kan en nutida betraktare få en glimt in i en värld befolkad av människor och djur, full av skepp, vagnar, skålgropar. Idag är Torsbo ett välskött och vackert strövområde, med en naturmiljö som påminner om bronsålderns.
Detalj av en skeppsristning

Det finns mängder av skeppsristningar i Torsbo. Här tillsammans med skålgropar. Foto: Vitlycke museum

På Torsbo finns omkring 900 figurer inhuggna. Mest iögonfallande är detfyra och en halv meter långa skeppet, Sveriges längsta. Här finns som på många andra hällristningslokaler en stor mängd skepp och skålgropar. Här finns också olika djur och människofigurer. En del av människorna har cirkelrund kropp eller en kropp i form av ett hjulkors, som om de bär sköld.

Flera har båda händerna lyfta i en tillbedjande gest. De här figurerna kallas adoranter, vilket betyder just ”tillbedjare”.

Träd mellan himmel och jord

Bland motiven märks ett granliknande träd. Träd är vanligt förekommande i äldre religioner. Olika sorters träd kan vara heliga eller helgade åt vissa gudar. Träden ses också som en länk mellan himmel och jord, eller som i nordisk mytologi, ett världsträd där hela kosmos finns inskrivet.

Det nordiska världsträdet Yggdrasil var en ask, men några lövträd ses aldrig på hällristningarna, utan alla träd som finns ser ut att vara granar. Granen var på bronsåldern ovanlig i Bohuslän, en nykomling i den svenska floran. Kanske var det anledningen till att den ansågs helig eller i alla fall värd att avbildas?

Skepp som symboler

Skeppen finns i många olika typer, allt ifrån enkla, lätt svängda streck, till skepp med stäv, bemanningsstreck och figurer. Bemanningsstrecken är de små linjerna på däck, och deras antal visar att det knappast var verkliga skepp som avbildades på hällarna. Det största skeppet har 124 bemanningsstreck – så stora skepp gick inte att bygga med dåtidens teknik. Skeppen på hällarna hade en rituell innebörd – en tolkning är att de symboliserar färden till dödsriket. Skepp som färdas till dödsriket förekommer bland annat i den samtida egyptiska och grekiska mytologin.

Man har faktiskt hittat ett verkligt skepp av en typ som är vanlig på hällristningarna, den så kallade Hjortspringbåten från Danmark. Det är daterat till 300-talet f. Kr. och rymmer omkring 22-24 personer.

Bland alla bronsåldersristningar på Torsbo finns också en modern ristning – någon har huggit in sina initialer i snirklande stil.

 

Motivet med en person som hoppar över tjurens horn påminner om palatsmålningar från det samtida Kret

Motivet med en person som hoppar över tjurens horn påminner om palatsmålningar från det samtida Kreta. Foto Vitlycke museum

Att tänka på som besökare

Torsbo hällristningsområde ligger på privat mark, med boende strax intill. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Det är förbjudet att beträda hällarna.

Vill du veta mer?

Lasse Bengtsson: Hällristningsresan

Anne-Sophie Hygen & Lasse Bengtsson: Hällristningar i gränsbygd


 Så hittar du hit

Torsbo hällristningsområde ligger sydväst om Kville. Det är skyltat från vägen mellan Kville och Hamburgsund.

Gratis parkering finns i anslutning till hällristningsområdet.

Visa på karta