Torps gravfält

Gravfälten vid Torp i Munkedal ligger vackert och fridfullt. En plats för en picknick en vacker vårdag bland vitsippor och björkarnas skira grönska. Men Torp är självklart värt ett besök året om.
Det södra gravfältet vid Torp i vårskrud. Foto: Malin Larsson

Uppe på en åsrygg ovanför Örekilsälven och Torps gård, ligger det som en gång varit ett stort och mäktigt gravfält med omkring hundra gravar. Gravfältet har senare splittrats upp av bebyggelse och grustäkter. Idag finns här inte mindre än sju gravfält. Tre av dessa vårdas.

Gravfälten innehåller förutom runda högar och stensättningar också långhögar. En av dessa är fyrtio meter lång och tio meter bred, och därmed en av Bohusläns största. Dessutom förekommer domarringar och resta stenar.

Vad detta stora gravfält står för vet vi inte riktigt. Kanske rör det sig om ett slags bygdegravfält där människor från ett större område begravdes. Men det kan också ha varit ett gravfält som tillhört en enskild gård. Storleken skulle då bero på att gården varit folkrik och/eller gravfältet använts under lång tid.

Mängden fornlämningar och sammansättningen av gravar tyder på att Torps gravfält har använts som begravningsplats under hela järnåldern. Åsen var en bra plats för järnålderns människor att slå sig ner. Jorden på grusåsen var lätt att bruka. Bebyggelsen låg troligen i närheten av gravfältet.

Att tänka på som besökare

Torps gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Munkedals kommun: Kulturminnesvårdsprogram

Mats Hellgren och Leif Johansson: Fornminnen i Bohuslän. Från mellersta och norra Bohuslän


 Så hittar du hit

Torp ligger norr om Munkedal och är skyltat från Håby, strax intill E6.

Visa på karta