Timmele hålvägar

I Timmele kan man än idag se resterna av vägar som blivit så nednötta av användandet att de fått beteckningen ”hålvägar”. I ett naturskönt område vid Ätran, strax norr om Timmele kyrka, kan man gå längs de gamla vägarna där en gång människor färdades till fots och till häst. Här finns också ett gravfält från järnåldern.
Hålvägarna löper parallellt ner mot det gamla vadstället över Ätran. Foto: Henrik Sten

Hålvägarna ligger i sydvästra delen av området. Det rör sig om fyra vägar som är upp till 180 meter långa, tio meter breda och fyra och en halv meter djupa. Hålvägarna ligger parallellt, och man kan se hur ett par av vägarna ansluter till varandra.

Hålvägarna låg en gång i anslutning till ett gammalt vadställe över Ätran. Troligen fortsatte vägen norrut längs Ätran, till det tätbefolkade Falbygden.

Gravfältet i Timmele

Strax intill hålvägarna ligger ett gravfält. Det består av 45 högar och 15 runda stensättningar. Högarna är fem till elva meter i diameter och upp till någon meter höga. Stensättningarna är ungefär lika stora till ytan men betydligt lägre.

Att tänka på som besökare

Gravfältet och hålvägarna i Timmele ligger på privat mark med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Leif Gren, ”Eriksgatuleden och kvarnvägarna i Kymbo- och Sandhemsbygden – Sveriges största hålvägssystem”, artikel i Arkeologi i Sverige (1985)

Claes Theliander: Det medeltida Västergötland


 Så hittar du hit

Timmele hålvägar ligger vid Ätran, norr om Timmele kyrka.

Gratis parkering finns.

Visa på karta