Stenålder

Yngre stenåldern (eller bondestenåldern) är vad vi idag kallar perioden mellan ca 4000 f. Kr. och 1800 f. Kr. Arkeologerna kallar perioden neolitikum. Perioden efterträder jägarstenåldern (mesolitikum).

De första sädesslagen man odlade var äldre former av vete och korn, till exempel speltvete (idag mer känt som dinkel). Man odlade även ärter och bönor.

De första jordbrukarna

Boskapsskötseln var viktig. Man hade kor, grisar och får. Hunden fanns som husdjur sedan gammalt. Därtill fick man även mat från naturen, genom jakt, fiske och insamling av bland annat nötter, äpplen, hallon, nypon och andra bär och ätbara växter.

Sina redskap tillverkade man av flinta och andra bergarter, samt av ben och trä. Keramiken kunde vara dekorerad med inristade mönster i form av till exempel ränder och sicksackmönster. Särskilt gäller detta den så kallade trattbägarkeramiken från mellersta delen av perioden. Den var mycket fint arbetad, med behandlad yta och vackra former.

Trattbägarkärl från Råbelövssjön strax norr om Kristianstad i Skåne (Statens historiska museum)

Husen man bodde i var långhus med risflätade, lerklinade väggar. Där bodde alla i familjen tillsammans, flera generationer ihop. Fähus fanns inte, utan boskapen gick ute.

Religion och gravskick

Det mest markanta spåret efter den yngre stenåldern är megalitgravarna – gånggrifter, dösar och de något yngre hällkistorna. De är uppbyggda av stora stenhällar och fungerade som gravar åt många personer, förmodligen släkter eller klaner.

Man vet inte mycket om den yngre stenålderns religion, men förmodligen hade man någon form av förfäderskult. Vid gånggrifternas mynning kan man hitta flinta, krossad keramik och brända djurben, spår efter ritualer som kan ha utförts i anslutning till begravningar till exempel.

Illustration Annika Ottander.

Man offrade inte bara vid förfädernas gravar. I mossar och sjöar placerade man kärl med mat, vackert bearbetade stenyxor och bärnstenspärlor.

Även djurben och människoben har hittats. Längre söderut, i Skåne och Danmark, finns avancerade anläggningar med vallgravar och palissader. Av fynden att döma var detta kultplatser, där man samlades till ceremonier och offer.

 

Vildsvin som bökar i naturen

Stenålderns och bronsålderns tamgrisar liknade vildsvin.
Foto: Håkan Kjellberg, Ekehagens forntidsby