Tanums världsarv

I världsarvsområdet i Tanum kan en nutida betraktare få en glimt av en 3000 år gammal värld befolkad av människor och djur, full av skepp, vagnar, skålgropar och andra symboler.
Detalj av  Aspeberget. Foto: Vitlycke museum

Världsarvsområdet i Tanum sträcker sig söder och öster om Tanumshede och innehåller minst 450 platser med hällristningar. Av dessa är fyra platser iordninggjorda för besökare – Aspeberget, Fossum, Litsleby och Vitlycke.

Aspeberget

På Aspebergets stora häll kan man bland annat se skepp, fotsulor, skålgropar och män, beväpnade med yxor och med märklig, cirkelrund kropp. Bland djuren syns flera tjurar och ett par hjortar med praktfulla horn. En man plöjer sin åker, ett par kvinnor håller upp något som kanske är en solsymbol, och en orm ringlar fram över hällen.

En stig runt berget leder förbi flera hällar. På dessa finns bland annat skepp av olika typer, voltigörer, vagnar och djur.

Fossum

Detalj av stora hällen i Fossum. Foto: Vitlycke museum
Detalj av stora hällen i Fossum. Foto: Vitlycke museum

Den stora Fossum-hällen nära vägen utmärker sig genom enhetlighet i komposition och stil. Bland de mer ovanliga motiven finns en man med ena benet och ena armen lyft, som om han dansar, en man som verkar döda ett djur med sitt spjut och en kvinna med ena armen lyft som till dans eller bön och med en skålgrop mellan benen som könsmarkör.

Tre män med stavar i händerna tycks dansa, två av dem med ryggarna mot varandra. Ett skepp har en stor cirkel, kanske en solskiva, fäst i aktern och på ett annat skepp höjer två män sina yxor mot varandra.

Följer man stigen hittar man fler hällar. På Fossum Balken längst bort på stigen finns några omålade ristningar. Här kan man bland annat se en häst som drar solen efter sig.

Litsleby

Detalj av Litslebyskeppen. Foto: Vitlycke museum
Detalj av Litslebyskeppen. Foto: Vitlycke museum

Här härskar Spjutguden! Det är smeknamnet på en mer än två meter lång mansfigur med höjt spjut, som är inhuggen över flera av de andra ristningarna på hällen. Spjutguden är omnämnd redan 1751, vilket gör honom till den tidigast omnämnda hällristningen i Tanum, men trots detta anses han vara den yngsta av Litslebyristningarna, förmodligen inhuggen under äldre järnåldern.

Här finns också skepp av den typ som kallas Litslebyskepp. På dem är plankorna i botten och reling förlängda och sammanbundna med något som ser ut som hjul eller sköldar. Att de här skeppen har en verklig förebild vet man – Hjortspringskeppet, som hittades i en mosse på ön Als i Danmark och dateras till 300-talet f. Kr. är just av den här typen.

Även ryttare med fyrkantiga sköldar dateras till äldre järnålder – under bronsåldern använde man runda sköldar. Sammantaget tyder motiven på att åtminstone vissa av ristningarna på Litslebyhällen tillkom sent i hällristarnas epok.

Vitlycke

Detalj av den stora Vitlyckehällen. Foto: Vitlycke museum
Detalj av den stora Vitlyckehällen. Foto: Vitlycke museum

Vitlyckehällen är en av de största hällristningslokalerna i Världsarvsområdet, med nästan 500 olika bilder.

En av de mest kända bilderna är ”brudparet”, ett motiv som återkommer på flera hällar och som vanligtvis tolkas som ett rituellt eller heligt bröllop, hierogamos, föreningen mellan manligt och kvinnligt, gud och gudinna, himmel och jord och därmed en förutsättning för fortsatt liv och bördig jord. Hierogamos finns i flera myter världen över, bland annat i antika grekiska sagor, sumeriska myter och inom hinduism.

På Vitlyckehällen finns också skepp, fotsulor, hästar, vagnar, män med yxor och mycket annat. En unik bild är en ristning som inte kan tolkas som annat än en blåval.

Att tänka på som besökare

Många av hällristningarna ligger på privat mark. Var vänlig respektera avspärrningar, infartsförbud och parkera på anvisade parkeringsplatser.

Hällristningarna får ej beträdas.

Vill du veta mer?

Lasse Bengtsson: Hällristningsresan

Anne-Sophie Hygen & Lasse Bengtsson: Hällristningar i gränsbygd


 Så hittar du hit

Tanums världsarvsområde sträcker sig över ett område söder och öster om Tanumshede.

Gratis parkering finns på alla fyra platserna.

Fossum
Visa på karta

Vitlyckehällen
Visa på karta

Aspeberget
Visa på karta

Listleby
Visa på karta