Tämta ödekyrkogård

1864 revs den lilla medeltidskyrkan i Tämta. Idag är det svårt att föreställa sig att den här stillsamma, nästan poetiska platsen en gång var full av liv. Här möttes man för viktiga händelser från vaggan till graven.
Den gamla kyrkogården i Tämta med grunden efter medeltidskyrkan. Foto: Malin Larsson

Redan 1830 hade Kungl. Maj:t förordnat att kyrkan i Tämta inte fick repareras mer. Kyrkan ansågs för liten och förfallen. Den gamla kyrkan låg vid en vägkorsning mitt i Tämta by, men eftersom platsen var sank utsågs en ny plats för kyrkan någon kilometer norr om den gamla.

Mycket liten stenkyrka

Den gamla kyrkan var av gråsten, utan sakristia och mycket liten. Den var ungefär femton meter lång och åtta meter bred. Taket var täckt med ekspån. Kyrkan blev troligen målad 1666 och därefter 1753, då av kyrkomålaren Detleff Ross. Altaret var av sten med träskiva. Från den gamla kyrkan medtogs bland annat den medeltida dopfunten, en madonna från 1200-talet, kyrkklockorna, en järnbeslagen kista, glaskronor och predrikstolen. Stenar från den gamla kyrkan användes till mur vid den nya.

Kvar i Tämta by blev kyrkoruinen och den gamla kyrkogården med anförvanternas gravar. Genom att den då inte längre användes för nya begravningar kom den att behålla sitt ursprungliga utseende.

Kyrkogården bevarades

En laga skifteskarta från 1857 visar att utöver kyrkan fanns klockstapeln och två mindre rektangulära byggnader på kyrkogården, vilken hade samma rundade form som idag.

Då landsvägen var färdigbyggd vid 1930-talets slut rensades kyrkplatsen upp. Stenmurar med en enkel smidesgrind uppfördes. Grundmurarna efter kyrkan rekonstruerades och en minnessten restes 1942. Vid kyrkans kor hittades ett stenfragment av diabas från ett medeltida resealtare eller en relikgömma.

 

I den södra delen av ödekyrkogården finns flera stenvårdar i formade som hjulkors eller solkors. Fot

I den södra delen av ödekyrkogården finns flera stenvårdar i formade som hjulkors eller solkors. Foto: Malin Larsson

I den södra delen av kyrkogården finns ett antal stenvårdar från 1600-talet. Norra delen av kyrkogården användes ogärna i äldre tid, där begravdes bara brottslingar.

Den gamla kyrkogården har under mycket lång tid skötts traditionellt som en slåtteräng. Det innebär att här också finns växter som gynnas av slåtter, som till exempel darrgräs och prästkrage.

Att tänka på som besökare

Kyrkogården är en begravningplats. Privata boenden finns precis intill. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Kulturhistorisk inventering av Fristad-Gingri pastorats begravningsplatser i Borgstena, Fristad, Gingri, Tämta, Vänga och Tärby. Elzbieta Lukasiak. Fristad-Gingri pastorat, Borås museum och Älvsborgs läns museum. Fristad 1999

Tusenårigt arv – Skara stifts kyrkor. Robin Gullbrandsson.(Jönköpings läns museum)


 Så hittar du hit

Tämta ödekyrkogård ligger längs riksväg 42, mellan Vårgårda och Fristad i Borås kommun. Hänvisningsskylt och parkering finns. Det är också möjligt att åka kollektivt hit med buss 582, som går mellan Vårgårda och Borås. Busshållplats ligger precis intill kyrkogården.

Visa på karta