Stora rör

Stora rör är ett imponerande röse från bronsåldern. Det vilar högt upp på ett bergskrön och var en gång synligt vida omkring. Numera ligger det slumrande i en glänta omgivet av
granskog.
Gravröset Stora rör. Foto: Claes Ström

Det stora röset ligger på ett bergskrön och var en gång synligt vida omkring. Idag är bergshöjden skogsbevuxen. Foto: Claes Ström

Stora rör är ett imponerande röse som mäter strax över tjugo meter i diameter och är knappt två och en halv meter högt. Det vilar högst upp på krönet på ett skogsbevuxet berg. Stora rösen brukar förknippas med bronsåldern. De byggdes i regel av naturligt rundade stenar av en ”mansbördas storlek”. Det gäller även Stora rör som är uppbyggt av mellan tio centimeter och en halv meter stora stenar. Röset består också av sju stycken flyttblock som är upp till fem meter långa.

Stora rösen har nästan alltid blivit plundrade. Även Stora rör är kraftigt omplockat. I ytan finns ett femtontal gropar.

Strategisk revirmarkering

Röset har ett strategiskt läge uppe på en höjd som en gång hade utblick över Östra Öresjön, Viskan och Slottsån. Stora rör bör ha varit en effektiv revirmarkering genom att röset varit synligt vida omkring. Vattenvägarna var förr de viktigaste färdvägarna. Sjön och Slottsån har förbindelse med Viskan, som troligen var en viktig färdled i äldre tid.

 

Att tänka på som besökare

Stora rör ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Agrarhistorisk landskapsöversikt. Västergötland och Dalsland. Länsstyrelsen 2002:14. Redaktör Catharina Mascher


 Så hittar du hit

Stora rör ligger strax sydost om Haby söder om Skene. Ordnad parkering saknas.

Visa på karta