Trakten kring Stenhusbacken

Kålland var ett folkrikt centrum redan under förhistorisk tid. Här finns spektakulära fornlämningar som de märkliga bronssköldarna vid Fröslunda, landets största högar vid Skalunda och det stora gravfältet vid Stenhusbacken.
På Fröslunda veranda, 1860. Foto: Okänd fotograf, Västergötlands museum

Kålland var tätbefolkad centralbygd redan under förhistorisk tid. Här finns en stor mängd fornlämningar, framförallt från brons- och järnålder. Flera framträdande fornlämningar visar också på områdets betydelse, bland annat en av landets största högar vid Skalunda och det stora gravfältet på Stenhusbacken.

Spår från brons- och järnålder

Bronsålderns människor har lämnat talrika spår, bland annat bronssköldsfynden från Fröslunda, många storrösen och skärvstenshögar samt även hällristningar. Men Kålland var också en betydelsefull järnåldersbygd med bland annat storhögar, gravfält och flera runstenar.

Välbevarade torp och herrgårdar

Bygden blev tidigt ett frälsetätt område, med flera stora jordegendomar. Närheten till Vänern var en viktig orsak till uppkomsten av de medeltida stormansgårdarna Fröslunda och Stola samt Lindholmens mäktiga slottsbygge (brann ner 1792).

Även idag är landskapet starkt herrgårdspräglat. Det märks tydligt när det gäller byggnader, alléer och ägor, före detta torp och backstugor. Både herrgårdsmiljöer och tidigare torp är ofta välbevarade med bebyggelse från både 1700- och 1800-talet.