Skee prästgårds gravfält

Gravfältet vid Skee prästgård ligger vackert uppe på en åsrygg med utsikt över dalgången nedanför. Åsen är bevuxen med stora ekar, vilka ofta förknippas med herrgårdsmiljöer. Området var troligen stormansmiljö redan när gravfältet anlades för tusen år sedan.
Gravfältet vid Skee prästgård ligger vackert uppe på en åsrygg bevuxen med åldriga ekar.

Gravfältet vid Skee prästgård ligger vackert uppe på en åsrygg bevuxen med åldriga ekar. Foto: Andrea Grave-Muller

Vid Skee prästgård finns flera mindre gravfält. Det är dock bara det största som vårdas. Norr om vägen ligger sammanlagt fyrtio gravar. Sexton av dessa är högar, resten är runda stensättningar.

Den stora gravhögen

Den största högen är kraftig skadad, men var ursprungligen omkring fyrtio meter i diameter. Det är nästan lika mycket som Bohusläns största gravhög, Grönehög, några kilometer norr om Skee. Grönehög är cirka fem meter hög och Storhögen, vid Skee prästgård, är som högst ”bara” tre meter. Flera stora gropar och schaktningar finns i högen, varav den största skär ett sår i högen som är tjugofem meter långt och åtta meter brett. I groparna har stenpackningar och hällar från stenens inre blottlagts.

De övriga högarna är betydligt mindre. I en av dem har man hittat två spjutspetsar av järn tillsammans med en urna med aska.

Stensättningarna är alla övertorvade. Flera av dem har en välvd profil som gör dem svåra att skilja från högarna. Stensättningarna är dock lägre och med tunnare torvlager. En av dem har en mittsten.

Gravfältet begränsas i västra delen av en rad stenar, varav några är resta.

Vikingatida fynd

På andra sidan vägen ligger en hög och två stensättningar. Ytterligare tre stensättningar undersöktes och togs bort av Uddevalla Museum 1974. Fynd av brända ben, järnfragment och glasflusspärlor gjorde att graven kunde dateras till vikingatid, alltså sista delen av järnåldern. Vid odling i området har man under årens lopp hittat en hel del urnor med aska och andra fynd. Dessa är dessvärre inte bevarade.

Att tänka på som besökare

Gravfältet vid Skee prästgård ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Gravfältet ligger bortanför Skee prästgård, som ligger mitt emot kyrkan i Skee. Gratis parkering finns vid kyrkan, ca 200 meter från gravfältet. Det går också att parkera vid gravfältet.

Visa på karta