Trakten kring Silverfallet

Det har brutits sten ur Billingen i hundratals år. De små stenbrotten och kalk- och alunbrotten ersattes under 1900-talet av en växande stenindustri.
”Axel Vinge på exkursion med skolpojkar i kalkbrott”. Foto 1890 (Västergötlands museum).

Det har brutits sten ur Billingen under mycket lång tid. Under medeltiden byggdes flera kyrkor av kalk- och sandsten från trakten. På 1700-talet anlades flera alunbruk vid Billingen bland annat Mölltorps alunbruk som togs i drift på 1730-talet. År 1810 gavs tillstånd för Karlsfors alunbruk.

På 1800-talet startade också flera småskaliga verksamheter som utnyttjade Billingens stenråvara. Det gäller främst kalkbränning, men också tillverkning av slipstenar, kvarnstenar och byggnadssten. Vid mitten av 1800-talet ökade antalet anläggningar för produktion av jordbrukskalk, ett exempel är Stolans kalkbruk i norra delen av Skövde kommun.

Järnvägens betydelse för trakten

Med stambanans dragning öster om Billingen 1859 fick Skövde en viktig roll som industriort och knutpunkt. Järnvägen hade också stor betydelse för stenbrytningen vid Billingen.

 

 

Cementfabrik och dess kalkbrott, Våmb, Skövde. Foto troligen 1960-talets slut. Foto: Pål-Nils Nilsso

De små stenbrotten och kalk- och alunbrotten ersattes nu med en växande stenindustri. Sten blev en viktig industrinäring i Skövde. Stenindustrin utvecklades till att omfatta mer än tusen anställda under 1900-talet vid tre stora stenindustrier i Skövde.