Silverfallet

Välkommen till Silverfallet vid Karlsfors, ett av vårens vackraste utflyktsmål! I skir lövskog kastar sig Silverforsen utför en 50 meter hög brant. Dolt bland blåsippor, gullvivor och lungört, finns övergivna brott av kalksten och alunskiffer.
Kvarnruin nedanför Silverfallet. Foto: Malin Larsson

Den vackra lövskogsmiljön Silverfallet framstår vid första ögonkastet som en ren naturupplevelse. Den skira grönskan döljer dock en helt annan historia. Under lång tid var detta en industrimiljö. Längs sluttningen finns övergivna brott av kalksten och alunskiffer, ruiner efter byggnader, kalkugnar och kvarnar. Här låg en gång Karlsfors alunbruk och kalkbruk, på sin tid Skaraborgs största alunbruk.

Just vid Karlsfors var förutsättningarna goda för stenindustri. Här fanns både rinnande vatten och branter där alunskiffern och kalkstenen gick i dagen. Kvarnarna behövde vattenkraft och vatten användes för urlakning och sköljning av alun. Alunet var ett kemiskt salt som användes för betning av färger, för att härda skinn och vid papperstillverkning.

Fallet och stenindustrin

Under drygt hundra år gav Silverfallet liv till stenindustrin. Från 1810 var Karlsfors gård nedanför fallet en bruksgård med bank, postkontor och affär åt ett hundratal anställda vid bruket.

Vid mitten av 1800-talet uppfann den kemiska industrin en ny metod att enkelt och billigt framställa alun. Karlsfors som var ett stort men ineffektiv alunbruk drabbades hårt. Redan 1856 lades bruket ner. Därmed inleddes en ny industriepok vid Silverfallet – kalkbruket.

Kalkproduktionen tar över

Kalkproduktionen var en småskalig industri. Som mest arbetade 10 män, mest bönder, med kalkbruket som skedde vintertid då det fanns tid för arbete utanför gårdarna. Kalken användes i första hand som jordförbättringsmedel. Under efterkrigstiden minskade efterfrågan på kalk. År 1920 upphörde kalktillverkningen vid Silverfallet.

Att tänka på som besökare

Silverfallet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren finns betande djur på området. Hundar ska hållas kopplade.


 Så hittar du hit

Silverfallet ligger cirka 2 mil från Skövde. Mellan Mariestad och Skövde ta av mot Timmersdala. Efter cirka 3 km sväng vänster vid skylt mot Silverfallet.

Besöksparkering med 20 parkeringsplatser finns.

Visa på karta