Rössberga

Rössberga gånggrift är den enda fullständigt undersökta gånggriften i Falbygden. Under en period av 800 år har minst 128 män och kvinnor begravts här.
Gånggriften öppnar sig mot soluppgången i öster. Foto: Malin Larsson

Gånggriften ligger på ett impediment i tidigare åkermark uppe på en höjdplatå med utblick mot Plantaberget och Varvsberget i öster.

Mängder av fynd

Gånggriften användes under yngre stenåldern, mellan 3500 f Kr–2700 f Kr. Vid undersökningen påträffades utöver människoskelett bränd flinta från bland annat yxor, brända ben från nöt, får, svin och hund samt skärvor från cirka 60 keramikkärl.

Man fann även bland annat hängen av olika slag, små yxor, klubbor och pärlor av bärnsten, djurtänder och en ornerad ring av djurben. Där påträffades också obrända ben av djur, främst tår från svin.

Bara drygt 100 meter norrut på höjdplatån finns nästa gånggrift. Det är en av Skandinaviens största gånggrifter med en kammare som är 16 meter lång och tre meter bred och med en gång som är cirka tio meter lång. Gånggriften är kraftigt skadad. På 1800-talet användes den som husgrund till ett torp med namnet Jacobsberg.

Att tänka på som besökare

Området ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betas hagmarken av nötkreatur. Hundar ska hållas kopplade.

Vill du veta mer

Länsstyrelsen och Landstinget Skaraborg: Sevärdheter i Skaraborg


 Så hittar du hit

Rössberga gånggrift ligger cirka 2 km norr om Torbjörntorp i Falköpings kommun. I direkt anslutning till fornlämningen finns busshållplats samt en anlagd parkering.

Visa på karta