Trakten kring Rånnum

Här finns lämningar från både sten- och bronsåldern, men det är framförallt järnålderns människor som lämnat spår efter sig i området.
Vy från Halleberg på ett foto från 1900. Foto: Vänersborgs museum

Människor har bott i trakten av Västra Tunhem och Vargön i tusentals år. Man har bland annat hittat så kallade lihultsyxor och hästefjordsyxor från jägarstenåldern.

Att människor fanns här också under bronsåldern visar fyndet av en härd daterad till yngre bronsåldern inne i det nutida Vargön.

Hästevads stenar

Spår från järnåldern kan man hitta i Forstena och Västra Tunhem ett par kilometer söder om Rånnum. Här finns flera gravar och gravfält, som dateras till perioden.

En spännande fornlämning är domarringen Hästevads stenar ett par kilometer öster om Rånnum, i skuggan av Halleberg. Domarringar består av ett ofta udda antal stenar i ring. Det är en gravform som började konstrueras redan under bronsåldern, men som främst förknippas med mellersta delarna av järnåldern.

En mytomspunnen plats

Rånnum ligger på slätten nedanför Halleberg och Hunneberg. Särskilt Halleberg är sägenomsusat och sägs bland annat ha varit bostad åt Oden och de andra gamla asagudarna. Det branta stupet ovanför Hästevad kallas Ättestupan i folkmun – att åldrade vikingar slängde sig utför stup är dock en myt.

Hela Halleberg räknas som en fornborg, naturligt avgränsad av de branta stupen, men också förstärkt med murar, vars rester syns här och var. Fornborgar dateras vanligtvis till järnåldern och förknippas främst med försvar i krigstid. Deras funktion är dock omdiskuterad och flera tolkningar finns.