Rånnums gravfält

Rånnum ingår i den fornlämningsrika bygden kring Västra Tunhem, som var ett viktigt centrum under järnåldern. Bygden behöll sin betydelse in i medeltiden då Rånnum var ett av flera säten för viktiga stormansätter.
Ett gravfält med ett 50-tal runda stensättningar. Foto: Malin Larsson

I en av ekdungarna på säteriet Rånnums ägor ligger ett gravfält med ett 50-tal runda stensättningar. Foto: Malin Larsson

Rånnums gravfält ligger strax söder om Vargön. Gravfältet består av 44 runda stensättningar. Stensättningarna ligger på krönet av en moränrygg och är mellan tre och tio meter i diameter. Två stensättningar i gravfältets centrum har försetts med mittsten – kanske ville man markera att det var något speciellt med just de gravarna. Runt flera av gravarna har stenar lagts till en kantkedja.

Högst uppe på bergsryggen i gravfältets södra del finns skålgropar. De är sammanlagt 39 stycken, fördelade på sju hällar. Kan du hitta dem alla?

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Rånnums gravfält ligger strax söder om Vargön, öster om vägen mot Hol och Trollhättan. Det är skyltat från vägen.

Gratis parkering finns.

Visa på karta