Pilane

Pilane är ett av Bohusläns största gravfält. Det användes under några århundraden under järnåldern, för nästan 2000 år sedan. Än idag kan man se gravhögar och domarringar där forntidens människor begravde de brända benen efter sina döda.
Överblicksbild med gravhögar. Foto: Andrea Grave-Müller

På Pilane gravfält finns det totalt 80 fornlämningar – högar, domarringar, resta stenar och hela 57 runda stensättningar.

De tio högarna är ganska små, mellan sex och tio meter i diameter och upp till en halvmeter höga. Stensättningarna är från fyra till elva meter i diameter och upp till en halvmeter höga. Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer rundade till formen.

En del av stensättningarna har kantkedjor, det vill säga en yttre ring av stenar längs kanten. Ett femtontal av stensättningarna har mittsten.

De flesta av de sju domarringarna ligger i gravfältets norra del. Några av dem har en mittsten. En av domarringarna ligger i en stensättning istället för att vara byggd direkt på marken.

Uppgifter om flatmarksgravar

Enligt A E Holmbergs Bohusläns historia och beskrifning (1867) har man tidigare hittat ett antal gravurnor med brända ben på platsen. Det skulle kunna röra sig om så kallade flatmarksgravar, alltså gravar där man lagt de döda under jord. Om dessa gravar varit markerade på något sätt, är de markörerna försvunna sedan länge.

 

Att tänka på som besökare

Pilane gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På somrarna betar får på gravfältet.

Litteraturtips

Ewa Bergdahl Bulukin: Pilane, Tjörns kommun


 Så hittar du hit

Pilane gravfält ligger mellan Kållekärr och Kyrkesund. Det är skyltat från vägen (kör mot Hällene).

Parkering finns vid gravfältet.

Visa på karta