Trakten kring Jällby

Vid Jällby finns utöver spännande fornlämningar också den väl bevarade sockenkyrkan och gårdarna i kyrkbyn.  Kyrkan är en av Västergötlands få bevarade timmerkyrkor.
Vid Jällby ligger gårdar och fornlämningar sida vid sida. Foto: Malin Larsson

På rullstensåsen vid Jällby ligger en stor mängd fornlämningar av olika slag. Fornlämningarna visar att området utnyttjats mer eller mindre kontinuerligt för jordbruk ända sedan slutet av stenåldern.

Guldspiral i hällkista

Här finns bland annat tre hällkistor från den yngre stenåldern. En av dem undersöktes 1895 av Oscar Montelius, senare riksantikvarie. Vid utgrävningen fann man bland annat en centimeterlång spiral av guldtråd, troligen nedlagd i hällkistan i samband med begravningar under brons- eller järnålder. Spiralen är troligen en av de äldsta guldföremål som hittats i landet.

Brons- och järnålder representeras av en stor mängd gravar – högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar. Inom området finns fem gravfält.

En av hällkistorna ligger i anslutning till ett gravfält strax norr om Jällby kyrka. Strax söder om kyrkan finns två stora rösen. Jällby kyrka är en av Västergötlands få bevarade timmerkyrkor. Kyrkan är uppförd på 1600-talet, men har föregåtts av en äldre kyrka.

Medeltida inventarier

När kyrkan renoverades 1869 hittades ett relikskrin av silver inmurat under en granithäll nära altaret. Skrinet innehöll en benskärva i ett omslag av sidentyg och bly. Enligt traditionen är det en Birgittarelik som gömts i samband med reformationen. Här finns också ett altarskåp från 1200-talet med madonnan och barnet. Kyrkan har dessutom en medeltida Mariabild, en dopfunt och ett rökelsekar från samma tid.

Byn Jällby har troligen förhistoriskt ursprung. Öster om kyrkan ligger gårdarna fortfarande samlade i en by. Gårdarnas bebyggelse är också väl bevarad.

 

Altarskåp från 1200-talet med madonnan och barnet, från Jällby kyrka. Foto: Lennart Karlsson, SHM