Ödeborgs fornsal

Kring hembygdsmuseet i Ödeborg, Ödeborgs fornsal, breder en gammal begravningsplats från järnåldern ut sig i en trakt rik på fornlämningar.
Ödeborgs fornsal. Foto: Andrea Grave Müller

På Fornsalskullen finns idag tio gravar. Det har förmodligen varit större en gång i tiden. Ett oregelbundet och gropigt område söder om gravfältet, med flera spridda stenar, kan vara rester av förstörda gravar.

Gravarna består av sex högar, tre runda stensättningar och en oval stensättning. Den största av högarna mäter 14 meter i diameter och är drygt en och en halv meter hög. Tre av högarna har en så kallad kantränna, ett grunt dike som följer högens omkrets.

 

Kantrännan löper som ett dike runt gravhögen. Foto: Andrea Grave-Müller

Två av de runda stensättningarna ligger i gravfältets östra del, norr respektive söder om den största högen. De är idag svåra att urskilja. Den minsta stensättningen är visserligen bara fem meter i diameter, men har en kantränna som är drygt en halvmeter bred. Den ovala stensättningen ligger mitt i gravfältet.

Ödeborgs fornsal, där hembygdsmuseet ligger, blev nyligen byggnadsminnesförklarat.

Att tänka på som besökare

Fornsalskullen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Fornsalskullen ligger i Ödeborg. Följ skyltar mot Ödeborgs fornsal från väg 172. Gratis parkering finns vid gravfältet.

Visa på karta