Naverstad

Naverstads medeltidskyrka ligger mycket vackert högt upp på berget ovanför Södra Bullaresjön. Men det är inte bara platsens skönhet som gör att kyrkan kom att uppföras just här. Området var redan tidigare en central plats i bygden.
Gravfältet norr om Naverstads kyrka. Foto: Riksantikvarieämbetet

Högt uppe på en bergsrygg som löper i nord-sydlig riktning ovanför Bullaresjöarna ligger Naverstads kyrka. Norr om kyrkan på samma åsrygg ligger det gravfält som vårdas. Gravfältet är långsträckt; 450 meter långt och 20-40 meter brett. Det består av 50 gravar: 21 runda högar, sex ovala och fem långhögar samt arton stensättningar, varav fem ovala.

Det finns flera gravfält längs åsryggen norr om kyrkan. Förmodligen har de från början bildat ett långt sammanhängande gravfält, som sträckte sig från Naverstads kyrka och cirka en kilometer norrut. Idag finns här ungefär 100 synliga gravar, men troligen var antalet gravar mycket större från början. Många fornlämningar har försvunnit under århundradenas lopp på grund av bland annat odling, vägar och täktverksamhet.

Området behöll sin betydelse in i kristen tid. 1100-talskyrkan, som var den nya kultbyggnaden och bygdens administrativa centrum, ligger på karaktäristiskt vis i anslutning till gravfältet.

Spännande fynd efter utgrävningar

1842 undersöktes flera gravar i ett område norr om det gravfält som nu vårdas. Här ligger gravfältens två största högar, Kungshögen och Drottninghögen. Undersökningen gör att vi vet en del om gravarnas innehåll.

Vid utgrävningen fann man förutom gravurnor, dräktdetaljer som spännen och remsöljor av brons, benkammar och hartsbitar. Hartsbitar användes som tätning av gravkärl av trä och hartsbitarna är idag den enda som blivit kvar efter dessa träföremål. Gravarna daterades till cirka 100 – 600 e. Kr, det vill säga romersk järnålder och folkvandringstid.

Att tänka på som besökare

Naverstads gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betar kor på det norra gravfältet. Hundar ska hållas kopplade.

Vill du veta mer?

Mats Hellgren och Leif Johansson: Fornlämningar i Bohuslän. Från mellersta och norra Bohuslän. 2007


 Så hittar du hit

Naverstads kyrka är skyltad från länsväg 165, som löper längs med Södra Bullaresjöns västsida.

Parkering finns vid Naverstads kyrka.

Visa på karta