Mössebergs fornborg

På Mösseberg vid Falköping finns en av Sveriges största fornborgar. Läget högt uppe vid bergets nordspets ger en magnifik utsikt milsvida omkring.
Utsikten är magnifik. Här skymtar Hornborgasjöns blå vattenspegel i fjärran. Foto: Malin Larsson

Mössebergs fornborg i Falköping ligger på en utskjutare vid Mössebergs nordspets som kallas Stångaberget. Utsikten var närmast obegränsad före granplanteringarna kring sekelskiftet 1900, som ersatte den gamla ljungheden. Åt väster kunde man se Vilske-Kleva socken och i norr den urgamla slättbygden söder och väster om Hornborgasjön.

En av Sveriges största fornborgar

Fornborgen på Stångaberget på Mösseberg är en av Sveriges största. När den byggdes utnyttjades naturliga stup vid kanten på dianasplatån så långt det var möjligt, men byggnadsverket består ändå av en 770 meter innermur och en 420 meter lång yttermur. Omkretsen är mer än en kilometer.

Undersökningar tyder på att det kan ha funnits tre portar i murverket. Det ska också ha funnits fyra vattenhål alldeles innanför muren.

Borgens ålder är osäker. Det finns en osäker datering från neolitisk tid, som också kallas bondestenålder. De flesta fornborgar brukar vara tillkomna under äldre järnålder och i vissa fall under yngre bronsålder.

Hällristningarna, gånggriften och gravfältet vid Massleberg ligger in om synhåll för varandra. Här är endungen med gånggriften, sedd från hällristningarna. Foto: Andrea Grave-Müller
Nedanför Mössebergs norra sluttning ligger Gudhems kyrkomiljö, en plats med anor mycket långt tillbaka i tiden. Foto: Cathrine Sjölund

Varför byggdes borgen?

Troligen har borgen främst använts som en tillflyktsort vid orostider. Borgen kunde hysa både folk och fä från 300 gårdar, även under en längre tids belägring.

Med tanke på borgens strategiska läge kan den också ha haft en annan funktion. Den ligger där passagen mellan Mösseberg och Rösjömossarna är som smalast. Borgen kan därför också ha använts för att bevaka den viktiga vägen från bygderna kring Hornborgasjön och söderut. Nedanför borgen finns fortfarande rester av gamla hålvägar.

Att tänka på som besökare

Fornborgen ligger i skogsmark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Sevärdheter i Västergötland. Skaraborgs län. Länsstyrelsen, Västergötlands Turistråd, Landstinget. Text: Freddie Johansson


 Så hittar du hit

Hänvisningsskylt finns från vägen mellan Vilske-Kleva och Gudhem. Parkeringsplats finns inne i borgen. Även för buss.

Visa på karta