Massleberg

I Massleberg norr om Skee kan man se spår av människor från lång tid tillbaka i tiden. Här finns stenåldersmänniskornas gånggrift, bronsålders hällristningar och järnåldersfolkets gravfält inom synhåll från varandra.


Hjorten vars krona ser ut som en stjärna eller en sol står på ett skepp. De två "krokarna" som sticker upp i mitten av skeppet är personer som blåser i bronsålderns stora, svängda lurar. Foto: Vitlycke Museum

Hällristningarna

Hällristningarna ligger samlade på ett hällparti som sluttar ner mot en åker. De är väl disponerade på hällarnas släta ytor, vackert utförda och tydligt imålade.

Här kan man se skepp i olika modeller och storlekar, djur, människor, geometriska figurer och skålgropar. Bland de mest iögonfallande motiven är en scen där en ståtlig hjort är omgiven av flera hundar av spetstyp – kanske skildras en mytologisk jakt. Hjorten är ett imponerande djur, som ofta setts som en fruktbarhetssymbol eller manlighetssymbol. En man som tycks bära sköld står strax bakom hjorten – är han jägaren? Varför har han i så fall inget vapen?

En annan hjort står ombord på ett skepp. Hjorten har en ovanligt stor, stjärnformad krona. ”Krokarna” som sticker upp ovanför skeppets bemanningsstreck är stiliserade lurblåsare. De stora, svängda bronsålderslurar man kan se på många hällristningar fanns i verkligheten. Flera sådana lurar har hittats i Danmark och utgör ett rent mästarprov i bronssmide.

Andra scener som sannolikt är hämtade från mytologin kan ses på hällarna. En bild föreställer en person som ensam lyfter ett skepp, och ombord på ett annat skepp ses två män höja sina spjut mot varandra, medan en kvinna står mellan dem. Skeppet som människorna står på har senare blivit överhugget med ännu ett skepp, något som är ganska vanligt på hällristningar.

Utifrån vissa motiv – särskilt den stjärnformade hjortkronan – kan man datera åtminstone vissa av ristningarna till slutet av äldre bronsåldern, ca 1200-1050 f. Kr.

Gravfältet

Gravfältet domineras av högar och runda stensättningar. Sammanlagt finns här 23 högar och 20 runda stensättningar. Därtill ligger en oval stensättning i gravfältets nordvästra del. Flera av högarna och stensättningarna är försedda med kantrännor. En kantränna är en fördjupning som likt ett brett, grunt dike löper runt högen eller stensättningen.

I den nordöstra delen av gravfältet finns ett par resta stenar, som strängt taget inte längre är resta, utan omkullfallna. Genom gravfältet löper en hålväg. Gravfältet var troligen i bruk under yngre järnåldern.

Gånggriften

Gånggriften i Massleberg. Gången anas till höger om kammaren. Foto: Claes Ström
Gånggriften i Massleberg. Gången anas till höger om kammaren. Foto: Claes Ström

Själva gånggriften är inte rektangulär utan snarast femsidig. Ursprungligen bestod den av sju stenhällar, men en är nu försvunnen. Den stora takhällen mäter 2,4 gånger 2,2 meter och är nästan en halvmeter tjock. På hällen är elva skålgropar inknackade, men de är svåra att urskilja på den vittrade ytan. Den fem meter långa gången är numera jordfylld, men mynningsstenarna syns tydligt.

Att tänka på som besökare

Fornlämningsområdet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.

Det är förbjudet att beträda hällristningarna.

Vill du veta mer?

Lasse Bengtsson / Bohusläns museum - Hällristningsresan

Lasse Bengtsson & Anne-Sophie Hygen- Hällristningar i gränsbygd


 Så hittar du hit

Massleberg ligger ca 5 km nordost om Skee, längs vägen mellan Hogstad och Jörlov. Det är skyltat från vägen.

Parkering finns vid gravfältet.

Visa på karta