Trakten kring Luttra

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan.
I Karleby ligger gångrifterna på rad. Foto: Malin Larsson

Förutom de två gångrifterna vid Knaggården finns i Luttra socken ytterligare tre gånggrifter. En av dessa ligger drygt en och en halv kilometer sydväst om Knaggården tillsammans med två hällkistor.

I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868.

I sluttningen nedanför dagens gårdar i Karleby har man funnit boplatser som är samtida med gånggrifterna. Tack vare att flera av de här boplatserna är undersökta, så vet man ganska mycket om hur människor levde under yngre stenåldern.

Man känner till flera andra boplatser i trakten förutom de som ligger nedanför gånggrifterna i Karleby. En del av boplatserna är från yngre stenåldern.

Fler fornlämningar i trakten

Vill man besöka fler gånggrifter i Falbygden kan man göra detta i bland annat Falköping, Gökhem, Vårkumla, Torbjörntorp och så då i Karleby förstås. Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter finns gravar från såväl bronsålder som järnålder.