Luttra gånggriften

Luttra gånggrift har blivit något av en symbol för Falbygdens megalitgravar. Den ligger idag belägen ovanpå den hög som en gång förmodligen inneslutit graven.
Gånggriften i Luttra idag. Foto: Lisa Ragnarsson

Gånggriften i Luttra är en av länets och även landets bäst bevarade gånggrifter. Den har bland annat en takhäll i ursprungligt läge. Liksom de flesta gånggrifter är den omgärdad av en hög. Högen har en diameter på 18 meter och en höjd av två meter. Den fyra meter långa gången löper ut från kammarens östra sida.

År 1863 undersöktes gånggriften av Bror Emil Hildebrand som genom att flytta gavelhällarna, kunde konstatera att stenkammaren var hårt packad med jord och mindre stenar. Förutom ben efter gravlagda människor fann man bland annat lansspetsar av ben och flinta, pilspetsar av flinta, bennålar samt hängen av ben och djurtänder i fyllningen. Hildebrand uppskattade mängden individer, vars ben blivit deponerade i Luttra gånggrift, till fler än 100 stycken.

80 m åt nordväst finns ytterligare en gånggrift. Denna har en kammare med måtten 14 gånger sju meter och är ca en halv meter hög. Den ligger i en övertorvad det vill säga övervuxen stenssättning. Av den två meter långa gången som löper ut från kammarens östra sida återstår två hällar, en på vardera sida om stenkammarens mynning.

På ett impediment i åkermarken ca 250 meter sydöst om Luttra gånggrift finns en gravhög. Högen är idag oval och mäter ca 20 gånger 17 meter och är två meter hög. Gravhögen är inte samtida med gånggrifterna utan hör hemma i brons- eller järnålder.

Att tänka på som besökare

Gånggriften ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Från Falköping kör väg 46 mot Kinnarp. Ta av åt vänster mot Vartofta och kör förbi Luttra kyrka. Luttra gånggrift är belägen på vänster sida om vägen drygt 350 meter efter kyrkan.

Visa på karta