Lundskullen

Norr om Vårgårda ligger Lundskullens gravfält, där siluetten av de resta stenarna är synlig från E20. Här växer liljekonvaljerna tätt mellan gravar från både stenåldern och järnåldern.
När man byggde hällkistan utnyttjade man det fasta berget som gavelvägg. Foto: Andrea Grave-Müller

På Lundskullen finns omkring 65 gravar. Från järnåldern är högar, stensättningar, resta stenar och en domarring. Den stora hällkistan i gravfältets västra del är från sista delen av yngre stenåldern.

Hällkistan ligger i en hög och mäter 10 gånger 3 meter. Norrgaveln är förmodligen fast berg som har utnyttjats när kistan byggdes. I södra delen av hällkistan har man rest upp hällarna i sen tid. Kistan är inte utgrävd.

De fyra högarna är alla ganska låga, och liksom de 18 runda stensättningarna är de lättast att se tidigt på våren innan växtligheten blivit alltför hög. En av stensättningarna har en rest mittsten, och runt flera av dem har stenar lagts i kantkedjor, som markerar omkretsen.

Treudden ligger i gravfältets södra del och mäter 10 meter på varje sida. I spetsarna har stenar rests – en av dem är idag kullfallen. Gravfältets södra del är tyvärr skadat av äldre tiders grustäkt.

Totalt finns det 40 stycken resta stenar på gravfältet, de flesta i områdets nordöstra och norra delar. Det är de här stenarna som syns från vägen – den högsta är mer än två och en halv meter hög.

Gravfältets enda kvarvarande domarring ligger i den sydöstra delen. Den består av nio klumpformiga stenar. Därtill finns ett antal klumpstenar spridda på området och det är troligt att åtminstone en del av dem har ingått i nu förstörda domarringar.

Att tänka på som besökare

Lundskullens gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Lundskullens gravfält ligger i Södra Härene, nära E20. Gravfältet är skyltat från vägen. Gratis parkering finns vid gravfältet.

Visa på karta