Lumbers hög

Lumbers hög är en storhög, cirka 25 meter i diameter och med en höjd på fyra meter. På kullens sidor finns flera stora gropar.
Utsikt från Lumbers hög. Foto: Andrea Grave-Müller

På andra sidan vägen ligger en annan, mindre hög, som på kartor och i Fornminnesregistret kallas Lurs hög eller Lusse hög. Viss oklarhet om namnen på högarna råder. Enligt en del äldre källor kallades den mindre högen för Lumbers hög i den folkliga traditionen, medan den större högen hette Lurs eller Lusse hög. Det verkar alltså som om en namnförväxling kan ha skett. För att öka förvirringen är det dessutom fullt möjligt att namnet Lur i själva verket är en sammandragning av Lumber.

Svår att tidsbestämma

Lumbers hög har aldrig blivit undersökt och därför är det svårt att veta dess ålder. Olika teorier har funnits. På 1960-talet ansåg  G. A. Hellman att högen troligen var från vendeltid (ca 550-800 e. Kr.), utifrån vendeltida fynd i några närliggande gravar.

Ett tiotal år senare lade Harald Wideen fram teorin att högen var betydligt äldre än så. I den mindre högen, tvärs över vägen, hade fynd gjorts av en doppsko till en svärdsskida, daterad till bronsålder (ca 1800-500 f. Kr.), vilket fick Wideen att tro att även den större högen var från samma period.

Troligtvis ligger en eller flera högt uppsatta personer begravda i högen.

 

Att tänka på som besökare

Lumbers hög ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Lumbers hög ligger i Norra Vånga, precis vid vägen. Plats att ställa bilen finns vid högen.

Visa på karta