Trakten kring Lena

Lena byggdes av kungamakten. Efter att en tid ha ägts av kyrkan återkom den i kunglig ägo. Palatset byggdes under högmedeltiden, en period som än idag inspirerar människor.
Kungslena kyrka. Foto: Andrea Grave-Müller

Strax intill Lena borg ligger Kungslena kyrka, med anor från början av 1100-talet, då ett långhus med kor i öster uppfördes. Under slutet av 1200-talet tillkom en sakristia, och under 1400-talet utvidgades kyrkan ytterligare. Även senare tillbyggnader har gjorts. Stenkyrkan föregicks förmodligen av en stavkyrka i trä.

Även Högstena kyrka en halvmil väster om Kungslena och Hömbs kyrka en halvmil österut är från samma tid.

Husruiner och minnessten

Några kilometer norr om Lena borg låg frälsegården Dala. Där finns idag ruinerna av ett stenhus från 1300- eller 1400-talet, men förmodligen har en gård legat på platsen långt innan stenhuset byggdes. Dala kyrka är tidigast omnämnd 1308, och troligen är gården minst lika gammal som kyrkan.

Söder om Kungslena ligger Varv, där en sten till minne av slaget vid Gestilren 1210 restes i början av 1900-talet. Om Gestilren verkligen låg i trakten är dock osäkert.