Lena borg

Ovanför Kungslena kyrka ligger ruinerna av ett kungligt medeltida stenpalats. Lena borg bjuder på både historia och spöken.

Lena borg ligger på en höjd med vidsträckt utsikt. Till vänster i bild ses lämningar efter källaren till borgen. Foto: Henrik Sten
Lena borg ligger på en höjd med vidsträckt utsikt. Till vänster i bild ses lämningar efter källaren till borgen. Foto: Henrik Sten

Lena är känt redan från det tidiga 1200-talet. 1208 stod slaget vid Lena, då kung Sverker Karlsson besegrades av sin konkurrent Erik Knutsson. Birger jarl och hans son kung Valdemar tog emot norske kungen i Lena 1257, och Valdemar utfärdade ett brev här tio år senare.

Erikskrönikan berättar att marsk Torgils Knutsson greps i Lena 1305 för att sedan avrättas. Troligen var marsken då i besittning av palatset. Hertigarna Erik och Valdemar var sedan ägare, innan palatset 1318 övergick i Linköpings domkyrkas ägo, där det förblev ända till 1527, när Gustav Vasa i samband med reformationen drog in det till kronan.

Efter 1527 benämns palatset Kungs-Lena. Det blev under andra hälften av 1500-talet ett friherrskap och kom sedermera i släkten Stenbocks ägo.

Ruin av ett stenhus

Idag kan man på platsen se ruinen av ett stenhus. Huset var trettio gånger femton meter och uppfört i sten och tegel. Man vet att stenhuset fanns när kyrkan tog över Lena 1318, och troligen fanns det redan när marsk Torgils fängslades där 1305. Birger jarl eller kung Valdemar kan ha varit byggherre till stenhuset.

Det fanns ett källsprång under huset, vars vatten leddes bort genom en murad underjordisk kanal. Kanalen kan ses utanför husets västra gavel, där jordfyllningen som fanns ovanpå kanalen sjunkit ihop och bildat en sänka.

Månljusa sommarnätter sägs det att man kan få se en flicka sitta och spinna i ruinerna av Lena borg. Det är dottern till riksmarsk Torgils Knutsson – varför hon blivit kvar i borgen sedan 1300-talet förtäljer dock inte historien.

Gåtfull anläggning på platsen

Någon form av anläggning har förmodligen legat på den jordhög som finns öster om huvudbyggnaden. Exakt vad det var för anläggning vet man inte. En källare och flera mindre träbyggnader har också funnits öster och söder om huvudbyggnaden. En bäck som dämts upp öster om huset var förmodligen snarare en fiskdamm än, som ibland föreslagits, en befästningsåtgärd.

Det ska ha funnits befästningsvallar väster och norr om palatset, men av dessa syns idag inga spår, och det är osäkert om de någonsin existerat.

Att tänka på som besökare

Ruinen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Dick Harrison: Jarlens sekel

Christian Lovén: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

Claes Theliander: Det medeltida Västergötland


 Så hittar du hit

Lena borgruin ligger nära Kungslena kyrka. Från kyrkan går en markerad stig. Gratis parkering finns vid kyrkan.

Visa på karta