Larva bäsing

Larva bäsing är en så kallad storhög, en imponerande konstruktion som är 30 meter i diameter och fem meter hög med branta sidor.
Larva bäsing. Foto: Marita Larsson

Gropen som finns på toppen är förmodligen en gammal plundringsgrop. Vem eller vilka som är begravda i högen är det ingen som vet. Det är sannolikt att det var någon eller några med stor rikedom och makt i bygden. Ibland har gravhögar använts för senare begravningar, så kallade sekundärgravar.

Många lämningar i området

Kring storhögen ligger flera runda, övertorvade stensättningar, en del med en sten i mitten. Mellan stensättningarna löper en hålväg. Hålvägar är gamla färdvägar som genom slitage, väder och vind fått en skålad form, så att de ibland liknar djupa diken. Den hålväg som finns här tycks dock av sitt kantiga utseende och plana botten att döma vara från nyare tid.

Utgrävning med många fynd

Längre bort på området ligger ännu ett gravfält, bestående av tre mindre högar och cirka sjutton runda stensättningar. I samband med att man utvidgade den intilliggande kyrkogården 1982 genomfördes en utgrävning precis öster om gravfältet. Fynd gjordes av flera härdar, hyddor och andra boplatslämningar. I de gravar som omfattades av undersökningen hittades bland annat ett vikingatida bronsspänne, keramik, järnnitar och en pärla av glasfluss.

Med tanke på gravfältets läge i terrängen och fynden från de närliggande gravarna, är det troligt att Larva bäsing är från yngre järnåldern.

Att tänka på som besökare

Larva bäsing ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Larva bäsing ligger strax söder om Larvs kyrka. Gratis parkering finns vid kyrkan.

Visa på karta