Labyrinten i Ornunga

Labyrinter är en av våra mest fantasieggande fornlämningar. Det är också en av de lämningar vi vet minst om, både då det gäller ålder, varför man byggde dem och hur de brukades.
Labyrinten i Ornunga kallades i äldre tid Trägenborg. Foto: Malin Larsson

I Västra Götaland finns tre olika områden med labyrinter. Ett av dem hittar du i Sjuhäradsbygden norr om Borås. I denna grupp ingår labyrinten i Ornunga.

Labyrinten i Ornunga är en av de labyrinter som är belägna i inlandet. Den är 11 x 9 meter och är uppbyggd av tolv varv av lagda stenar. Ingången till labyrinten är i nordöst och den är uppbyggd runt ett lagt kors.

Från historisk tid

Labyrinten i Ornunga ligger inte i närheten av några forntida gravar eller tingsplatser och sålunda är det inte möjligt att få fram någon närmare datering. Man tror att den uppförts i historisk tid.

Labyrinten besöktes i början av 1900-talet av Oskar Montelius. År 1930 frilades och avbildades den av överlärare Hilding Svensson i Falköping. Svensson har även återgivit uppgifter om att det ska ha funnits ytterligare en labyrint, eller delar av en, längre söderut, men denna har inte återfunnits. Vid inventering år 1961 var labyrinten kraftigt övervuxen. Man hörde då i bygden att labyrinten skulle ha varit lagd på 1800-talet av ett par drängar.

Söder och väster om labyrinten finns några jordfria rösen, vilka troligen är odlingsrösen och i området finns en fossil åker med röjningsrösen.

Att tänka på som besökare

Labyrinten ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Johan Kraft: Västergötlands trojeborgar. I: Från Borås och de sju häraderna, 1978/1979. Kulturhistoriska föreningen.


 Så hittar du hit

Labyrinten är belägen cirka 1,5 kilometer söder om Ornunga. Sväng i Ornunga av på vägen som leder mot travbanan och därefter andra vägen som leder ned mot Ornungasjön (skylt finns). Labyrinten finns på den södra sidan om vägen. Parkera på anvisad plats. Från parkeringen är det en 300 meter lång promenad.

Visa på karta