Trakten kring Säm

Säm ligger i ett område som är mycket rikt på fornlämningar från hela förhistorien. Här finns allt från stenålderns bosättningar längs sjöstränderna till bronsålderns stora rösen på bergskrönen. Där i mellan ligger, som en länk mellan forntid och nutid, järnålderns gravfält intill dagens gårdar.

Stora rösen från bronsåldern ligger på bergskrön i hela området. Här ett röse på Kummelibergs gravfält. Foto: Malin Larsson
Stora rösen från bronsåldern ligger på bergskrön i hela området. Här ett röse på Kummelibergs gravfält. Foto: Malin Larsson

Människor har levt i området kring Säm under mycket lång tid. Mellan Marbäck i norr och Bystadsjön i söder finns ett sammanhängande stråk med ett stort antal fornlämningar från olika tider.

Ett antal boplatser och fyndplatser vid Åsundens östra strand tyder på att här fanns en bosättning redan på stenåldern. Uppe på bergskrönen genom hela området ligger stora rösen från bronsåldern, flera av dem är mycket stora. Det finns också flera järnåldersgravfält i anslutning till dagens gårdar och byar. Ålderdomlig fossil åkermark förstärker bilden av människans långa historia i området.