Kummelibergs gravfält

Väster om Gällstad, i riktigt gammal odlingsbygd, finns ett imponerande gravfält kallat Kummeliberg. Platsen är vald med omsorg, gravfältet ligger vackert högt uppe på ett åskrön med utsikt över Sämsjön.
Gravfältet Kummeliberg. Foto: Malin Larsson

Gravfältet Kummeliberg består idag av minst 95 gravar av olika typer. Det ligger vackert på krönet av en ås med utblick över Säms gårdar och Sämsjön. Gravarna består av åtta rösen, fem runda stensättningar och 82 högar. Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna – rösen från bronsåldern. Rösena är upp till tolv meter i diameter. Men de flesta gravarna har anlagts senare. Det rör sig om högar och stensättningar från järnåldern. Högarna är mellan fem och tio meter i diameter och stensättningarna fem till nio meter.

Gravfältet har tillhört en gård eller by i närheten. Kanske finns ett samband med byn Säm som ligger här idag. Det ålderdomliga bynamnet och byns storlek tyder på att Säm har rötter i järnålder.

Byn längs Sämån

Större delen av Säms gårdar låg i äldre tid samlade i en by nedanför åsen i närheten av Sämåns utlopp i Sämsjön. Byns friliggande gårdar låg öster om bytomten. Även de var belägna intill Sämån. Gårdarnas orientering till Sämån tyder på att ån har haft stor betydelse för Säms invånare, troligen som kommunikationsled. I äldre tid var vattenvägarna de viktigaste färdlederna.

Byn splittrades i samband med laga skiftet 1865. Kvar vid det gamla byläget finns en medeltida kyrkoruin och en ödekyrkogård.

Gravfältet på åsen

Större delen av Säms åkerjord låg före laga skiftet samlad på grusåsen där jorden var lätt att bruka. Gravfältet på åsens krön var ursprungligen större än idag, men delar av det har med tiden odlats bort eller förstörts på annat sätt.

I den nordöstra delen av gravfältet finns röjda ytor och terrasseringar, rester av gamla åkrar, som kan ha sitt ursprung i järnålder. Spår av forntida vägar, så kallade hålvägar finns också i närheten.

 

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Ta av mot Vegby i rondellen i Gällstad, i nästa korsning vänster mot Månstad. Hänvisningsskylt finns från länsväg 178.

Visa på karta