Klosterkullen i Kongahälla

Kongahälla är en av Nordens äldsta städer. Staden nämns ofta i sagolitteraturen, vilket kan betyda att här fanns en stadsbildning redan på 900-talet. Men pålitliga skriftliga belägg för staden finns först från i början av 1100-talet.
Grundstenarna efter klostret är de enda synliga lämningarna på klosterkullen. Foto: Malin Larsson

Kastala kloster

De grundstenar som syns på klosterkullen är vad som återstår av ett Augustinerkloster. Det stod klart före år 1180 och är det äldsta kända klostret i Bohuslän. Dess upphovsman var Norges ärkebiskop Øystein Erlendsson, som före utnämningen till sitt ämbete bland annat hade verkat som kyrkoherde i Kongahälla. Munkarna kallade sig Augustinkorherrar. De kom ofta från samhällets högre skikt, bar prästdräkt och ägnade dagarna åt boklig bildning och själavård. Ett kloster av liknande orden fanns i Dragsmark i Uddevalla kommun.


Så här kan klostret med närområde ha sett ut. Illustration RAÄ

Klostret kom att kallas Kastala kloster och dess ladugård för Kastellegården. Ladugården fungerade som skatteinsamlingsplats för grödor och andra naturprodukter som klostrets alla egendomar inbringade.

Vid utgrävningar i det tunna jordskiktet av klosterkullen i Kungahälla har man påträffat djurben, lerbitar, blosshållare, nycklar, metkrokar, kammar, saxar, spännen, sländtrissor och knivar samt ett femtiotal skelett efter klosterbröder som gravsatts under kyrkans golv, trots att det bara var en halv meter till berget.

Att tänka på som besökare

Klosterkullen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Området ingår dessutom i ett naturreservat. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Från Kungälv kör väg 168 mot Hålta. Ta av åt vänster mot Ytterby kyrka. Ta av åt vänster strax efter kyrkan. Kör ca 1,6 km och parkera på anvisad plats.

Visa på karta