Kinnahus

På en udde i Ätran finns ruinerna efter Kinnahus, en försvarsborg som omnämns redan i den medeltida Erikskrönikan.
Kinnahus begränsas i väster av Ätran. Foto: Malin Larsson

Borgen Kinnahus, eller Kindahus som den även kallas, ligger på en udde som bildats genom Kalvåns utlopp i Ätran. Troligen är borgen byggd under 1200-talets andra hälft och den nordöstra delen lär vara äldst. Men eftersom det saknas direkta skriftliga källor och inga arkeologiska undersökningar gjorts är dateringen osäker. Kinnahus nämns första gången år 1306 då borgen belägrades av dansk här. Befästningen belägrades av danskarna igen 1452.

Kinnahus byggdes för att övervaka den viktiga färdvägen kallad "ridhväg" längs Ätrans dalgång. De gamla vägarna längs Viskans och Ätrans dalgångar hade stor betydelse för svenska krigshärens operationslinjer.

Det går fortfarande att se hur den gamla befästningen var uppbyggd. Den består av tredubbla vallgravar som troligen varit vattenfyllda under borgens brukningstid. Den yttre vallen har varit försedd med flankeringstorn. Huvudfronten var riktad mot öster, eftersom den enda vägen in mot fästet leder in härifrån. På övriga sidor begränsas borgen av Ätran och Lillån.

Den närmast kvadratiska huvudborgen har i väster haft en byggnad med murad grund. I den nordöstra delen av huvudborgen finns en rund grop som kan ha varit en brunn eller en källare. Utanför huvudborgen finns två förborgar, där det i den ena finns murar till en troligen sentida byggnad. I öster finns även en grund efter en torkbastu med rester efter en murad spis finnas. Här torkade man förr bland annat säd i kärvar. Öster härom är en åker.

Inga arkeologiska utgrävningar har gjorts vid Kinnahus. Troligen har borgen varit uppförd i trä och den har inte varit särskilt stark i försvarshänseende. Men det strategiska läget har varit utmärkt.

Att tänka på som besökare

Kinnahus ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Christian Lovén: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige.


 Så hittar du hit

Kinnahus ligger strax söder om Östra Frölunda samhälle, på Ätrans östra strand.

Visa på karta