Kinnaborg

På en höjd vid Häggån mitt i Kinna, reser sig de nära tio meter höga ruinerna efter den medeltida befästningen Kinnaborg. Läget är strategiskt. Här passerade huvudvägen mellan Halland och Västergötland.
Ruinerna efter den gamla befästningen Kinnaborg är idag helt gräsövervuxna. Foto: Malin Larsson

Kinnaborg är uppförd mitt inne i vad som numera är Kinna samhälle, på den högsta punkten på en halvö som bildats genom krökningarna av Häggån. På halvön finns idag en golfbana.

Befästningen består av en närmast rund, övervuxen ruinkulle som är upp till tio meter hög och 75 meter bred. I mitten av kullen finns en fördjupning, som är cirka 25 meter i diameter och drygt tre meter djup. På den landremsa som binder samman halvön med fastlandet finns spår efter en vallgrav. Idag är den delvis igenfylld.

Här möts också försvarsanläggningar från nu och då. Läget ansågs strategiskt även vid andra världskriget. I den västra delen av borgen är ett betongvärn ingrävt. Tyvärr har detta troligen förstört delar av den äldre borgen.

En historia höljd i dunkel

Befästningen i Kinnaborg har bedömts vara från 1200-talet eller 1300-talets första hälft, men den är inte direkt belagd i några skriftliga källor. På grund av detta saknas säkra uppgifter om borgen. Det är möjligt att befästningen anlades av kungamakten under en period då den närliggande borgen Öresten inte var i bruk. En annan förklaring till borgens uppförande är att den skulle ha rests som en förskansning vid något krig, förmodligen mot danskarna. Ytterligare en förklaring är att borgen skulle ha fungerat som en befäst sätesgård. En minnessten har rests på platsen över slaget år 1611 då svenskarna slog tillbaka en dansk krigshär.

Vid en mindre arkeologisk undersökning i början av 1990-talet inne i borgen, påträffades bland annat en medeltida pilspetsfrån ett armborst och brända djurben. Man kunde även datera ett lager av bränt trä till 1300-talet.

Att tänka på som besökare

Kinnaborg ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Christian Lovén: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige.


 Så hittar du hit

Kinnaborg är belägen i den östra delen av Kinna, direkt söder om begravningsplatsen.

Visa på karta