Trakten kring Karleby

De mäktiga gravkammarna, som än idag står i landskapet, kan betraktas som monument från en svunnen tid. Gånggrifterna består av väldiga stenblock, men byggdes inte av jättar eller magiker utan av helt vanliga människor. Människor som levde i en tid då jordbruket var nytt och metaller ännu var något okänt.
Stenålderns boplatser låg i sluttningen nedanför dagens Karleby.  Foto: Malin Larsson

I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868.

Boplatser från stenåldern

I sluttningen nedanför dagens gårdar i Karleby har man funnit boplatser som är samtida med gånggrifterna. Tack vare att flera av de här boplatserna är undersökta, så vet vi idag ganska mycket om hur människor levde under yngre stenåldern.

Man känner till flera andra boplatser i trakten förutom de som ligger nedanför gånggrifterna i Karleby. En del av boplatserna är från yngre stenåldern.

Många gånggrifter att besöka

Vill du besöka fler gånggrifter i Falbygden kan du göra detta i bland annat Falköping, Gökhem, Vårkumla, Luttra och Torbjörntorp. Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter även finns gravar från såväl bronsålder som järnålder.