Källby hallar

Två mäktiga runstenar som bildar en portal. Ett gravfält som användes för mer än tusen år sedan. Packa picknickkorgen och gör en utflykt till järnåldern!
Gravfältet ligger intill ett grustag, som kan ha förstört flera gravar. Foto: Andrea Grave-Müller

Vid Källby hallar finns det nio fornlämningar. Förutom de båda runstenarna ligger här ett gravfält med tre gravhögar och fyra runda stensättningar.

Högarna syns tydligt. Den största av dem är 14 meter i diameter och en och en halv meter hög. Stensättningarna är ganska små, några meter i diameter och upp till en halvmeter höga. Flera av dem ligger i kanten av ett grustag och har förmodligen skadats av detta. Det är inte omöjligt att det funnits fler gravar som försvunnit genom grustäkten. På andra sidan väg 44 finns ytterligare en rund stensättning och en hög.

Den södra runstenen

Den södra runstenen är i röd kalksten. Runorna är ristade i två sammanflätade slingor längs kanten som omger ett tre meter högt kors.

Runinskriften lyder
Ulfr ok þæir Ragnarr ræistu stæin þannsi æftir Fara, faður sinn … [k]ristinn mann, sar hafði goða tro til Guðs.

Detta blir på modern svenska
Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.

Den norra runstenen

Den norra runstenen är lägre men bredare än den södra och i sandsten. Runslingan ligger längs högra kanten av stenen. Den vänstra sidan upptas av en stor bild av en mansliknande figur som ser ut att ha något slags bälte eller ring runt midjan. Vem eller vad figuren föreställer har det funnits flera förslag på. Djävulen, asaguden Tor eller sagohjälten Sigurd Fafnesbane är några. Den vänstra kanten på stenen är bortslagen, så vilken bild eller text som har funnits där är det ingen som vet.

Runinskriften på stenen lyder
Styrlakr/Styrlaugr satti stæin þannsi æftir kaur (?), faður sinn.

Detta blir på modern svenska
Styrlak/Styrlög satte denna sten efter Kår (?) sin fader.

Den norra runstenen vid Källsby. Foto: Riksantikvarieämbetet
Den norra runstenen vid Källsby. Foto: Riksantikvarieämbetet

Hur namnen ska tydas är osäkert. I det första namnet har en bokstav fallit bort, och man vet heller inte riktigt om det är mansnamnet Styrlak eller kvinnonamnet Styrlög som åsyftas. I det andra namnet är det första runan som är otydlig. Namnet Kaur eller Kår är inte heller något känt namn från perioden.

 

Att tänka på som besökare

Källby hallar ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Thorgunn Snaedal & Marit Åhlén: Svenska runor


 Så hittar du hit

Källby hallar ligger strax öster om Källby, precis vid vägen. Gratis parkering finns vid gravfältet.

Visa på karta