Jordhammars gravfält

Jordhammars gravfält ligger vackert i en blomstrande hagmarkssluttning med utsikt över Askeröfjorden. Läget är knappast någon slump utan istället en tydlig revirmarkering som syntes vida omkring.
Gravfältet i Jordhammar ligger alldeles vid Askeröfjorden. Foto: Malin Larsson

Jordhammars gravfält ligger alldeles vid havet. Ett hundratal gravar är placerade i en sluttning mellan bergknallar med utblick över Askeröfjorden i väster. Gravfältet har från början hängt samman, men är numera uppdelat i flera delar.

Gravfältet har en gång dominerat ett ganska stort område. Det har synts vida omkring i ett öppet landskap. Numera är konkurrensen i omgivningen större. Idag omges hagmarken av höga träd och söder om gravfältet reser sig en petrokemisk industri.

Gravarna är daterade till perioden folkvandringstid till vikingatid, det vill säga 400 till 1050 år efter Kristi födelse. Då låg gravfältet precis vid stranden. Placeringen var säkert medveten, en tydlig markering mot andra grupper att området var bebott och upptaget. Gravfältet har tillhört människor som haft sin gård eller sin by i närheten.

Gravfältets ungefär 100 gravar består av 27 högar, varav sex är ovala. Resterande gravar utgörs av runda stensättningar, vilket var den vanligaste gravformen under den här tiden.

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Mats Hellgren och Leif Johansson: Fornminnen – i Göteborgsområdet och södra Bohuslän. Lettland 2010

Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds kommun. Stenungsund 1988


 Så hittar du hit

Jordhammars gravfält ligger norr om Stenungsunds samhälle. Infart till gravfältet finns strax söder om Jordhammars herrgård.

Visa på karta