Jättakullens hällkista

Mitt emot Södra Härene kyrka, alldeles intill E20, ligger Nordens största hällkista. Det 4000 år gamla gravmonumentet är väl värt en bensträckare.
Med sitt läge på kullen syns hällkistan tydligt. Foto: Claes Ström

Jättakullens hällkista är frilagd och relativt välbevarad. Den är 14 meter lång och fyra meter bred, vilket gör den till Nordens största häll-kista. Kistan är uppbyggd av stora hällar, som i de flesta fall fortfarande står på plats efter drygt 4000 år.

Kistan är indelad i flera ”rum”. Det största och tydligaste ligger i norr och saknar numera helt takhällar. Däremot kan man se de enorma takhällarna i kistans södra del. Den största hällen är en meter bred, 2,6 meter lång och en halvmeter tjock. På en annan av de stora hällarna i kistans södra del kan man urskilja några skålgropar. Stenen är starkt vittrad, och förmodligen har skålgroparna en gång varit fler.

Hällkistan är inte arkeologiskt undersökt.

 

Att tänka på som besökare

Jättakullens hällkista ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Jättakullen ligger precis vid E20, mitt emot Södra Härene kyrka. Parkering finns nedanför kullen.

Visa på karta