Trakten kring Husaby

Husaby var Västergötlands första biskopssäte. Den stora romanska kyrkan, vars västtorn är daterat till 1100-talet, bekräftar bilden av en viktig plats under den tidiga medeltiden. Redan på vikingatiden fanns det en stor gård i Husaby. Flera kristna gravar har hittats vid kyrkan, daterade till 1000-talets början.

Grunden till Västergötlands kyrkosocknar lades tidigt och motsvarade många av dagens församlingar. I Husabys omedelbara närhet fanns kyrkor i bland annat Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Ledsjö redan under den tidiga medeltiden.

I Vättlösa söder om Götene fanns en offerkälla där ett lokalt helgon, Sankt Torsten, tillbads. Sådana lokala helgonkulter var ganska vanliga under medeltiden.

Mitt i mellan medeltidens Skara och Lidköping

Husaby kom att ligga mitt i mellan två av Västergötlands medeltida städer – gamla ärevördiga Skara och nykomlingen Lidköping.

Det medeltida Skara var som störst i mitten av 1300-talet, med en befolkning på omkring 1000 personer. Under andra hälften av 1400-talet hade befolkningen minskat, bland annat efter digerdödens härjningar. Skara fortsatte dock att vara en mycket viktig stad, inte minst ur religiös synvinkel – här fanns både domkyrka och kloster.

 
Husaby kyrka har anor från åtminstone 1100-talet.  Foto: Andrea Grave-Müller

Väster om kyrkan ligger ruinen av Husaby biskopsborg som förmodligen påbörjades omkring 1480 av biskop Brynolf Gerlaksson.

Lidköping är känt sedan mitten av 1400-talet. Lidköping var den enda staden som låg vid Vänern, vilket gjorde staden till en viktig knutpunkt för handeln till och från Västergötland och Värmland. Staden hade vid 1500-talets mitt en befolkning på mellan 350 och 550 personer, vilket gjorde den till en mellanstor stad med medeltida mått mätt.

Andra spår från medeltiden i Husaby-trakten är till exempel gårdslämningar, ryggade åkrar och gamla färdvägar – exempelvis finns en vägbank från vad som sannolikt var den gamla kungsvägen eller biskopsvägen bevarad. Från den tidiga medeltiden finns runstenar eller fragment av runstenar bevarade. Två stora runstenar, varav den ena är tidigkristen, kan ses vid Källby hallar några kilometer sydväst om Husaby.