Trakten kring Höjentorp och Skara

Höjentorps historia började redan under medeltiden, men storhetstiden inföll under Sveriges stormaktstid. Stormaktstiden var en period som kännetecknades av krig och
erövringar, men också av barockens storslagenhet.
Axvalla hed. Foto: Andrea Grave-Müller

Ute på landsbygden låg byarna och sockenkyrkorna tätt. De flesta kyrkorna fanns på plats redan under den tidiga medeltiden. Under 1600-talet byggdes många till med vapenhus och sakristior. Först på 1700-talet började man bygga om kyrkorna på allvar. I många fall rev man de små stenkyrkorna och ersatte dem med större och modernare byggnader. Höjentorp ligger i Eggby socken, där medeltidskyrkan på 1600-talet fortfarande stod så gott som orörd, liksom i grannsocknarna Öglunda och Skärv. Dessa kyrkor byggdes alla om på 1700-talet.

Medeltidsborgen och biskopsgården

Sydväst om Höjentorp ligger Axvalla hed, som användes som exercisplats åtminstone från början av 1700-talet och två hundra år framåt. Ruinen av medeltidsborgen Axvalla hus ligger vid heden. På 1600-talet reste sig ännu borgens murar höga.

Flera gårdar och gods i trakten runt Skara fanns redan under 1600-talet. Ett exempel nära Höjentorp är Brunnsbo strax öster om Skara. Brunnsbo är en gammal biskopsgård med medeltida anor. Den drogs in till kronan vid reformationen i början av 1500-talet, men återlämnades sedan till kyrkan och användes som biskopssäte in i modern tid.

Storstaden Skara

Storstaden i Västergötland var sedan medeltiden Skara. Under 1600-talet hade staden dock fått konkurrens av bland annat Skövde och Göteborg, vilket medförde viss ekonomisk nedgång. I stiftsstaden Skara har alltid kyrkan varit viktig. Nu fick kyrkan en svagare ställning. 1641 omvandlades katedralsskolan till gymnasium, och Skara kom att bli känd som en kunskapens stad. Stadens befolkning uppgick i mitten av 1700-talet till omkring 500 personer, varav en stor andel var studenter, de så kallade djäknarna.

Den andra staden 1600- och 1700-talets Eggbybor kunde åka till när de skulle till stan, var Skövde. Skövde grundades på 1400-talet och hade under 1600-talet blivit en viktig länk i handelsnätet. Skövde var ungefär lika stort som Skara i mitten av 1700-talet.