Magnus Gabriel de la Gardies västgötska gods

Greve Magnus Gabriel de la Gardie (1622-1686) var en av sin tids mäktigaste adelsmän och största godsägare, med många gårdar och slott ibland annat Västergötland, Uppland och Baltikum. I Västergötland var Läckö det viktigaste godset, ett medeltida slott som de la Gardie lät bygga om enligt tidens barockideal och sina egna behov.
T.v. Läckö slott ligger på Kållandsö norr om Lidköping. Foto: Christian Grave- Müller.

T.v. Läckö slott ligger på Kållandsö norr om Lidköping. Foto: Christian Grave- Müller. T.h. Magnus Gabriel de la Gardie och furstinnan Maria Euphrosyne. Målning av Henrik Münnichhofen. Foto: Nationalmuseum.

Höjentorp, som egentligen ägdes av Magnus Gabriels hustru Maria Euphrosyne, utgjorde centrum i en grupp västgötagods som låg utspridda längs den dåtida landsvägen mellan Västergötland och Stockholm. Skålltorp väster om Höjentorp och Katrineberg mellan Timmersdala och Odensåker var två andra viktiga gods i den här gruppen av gårdar.

Ett annat centralt gods i den de la Gardieska västgötasfären var Mariedal nära Lundsbrunn i Götene kommun.

I Varnhem några kilometer söder om Höjentorp lät Magnus Gabriel de la Gardie restaurera och bygga till den medeltida klosterkyrkan. Han inrättade ett gravkor åt sig själv och sin familj och lät smycka kyrkan i barockstil. Magnus Gabriel själv, Maria Euphrosyne samt deras äldste son Gustaf Adolf med hustrun Elisabeth Oxenstierna vilar i gravkoret.