Höjentorp

En gång stod här ett praktfullt barockslott. Idag är de natursköna omgivningarna kring Höjentorp och Drottningkullen ett naturreservat väl värt ett besök.
Vy ner mot Trädgårdssjön uppifrån de terrasser och vallar som idag är allt som återstår av barockslottet.

Gården Höjentorp har anor från åtminstone 1283, då den ägdes av biskop Brynolf Algotsson i Skara. I samband med reformationen 1527 drogs gården in till kronan.

Medeltidshuset raserades på 1530-talet. Hertig Karl, senare Karl IX, lät istället bygga ett litet jaktslott för eget bruk. Efter kungens död i början av 1600-talet användes slottet som bostad för landshövdingarna i Skaraborgs län.

År 1647 gav drottning Kristina bort Höjentorp i bröllopsgåva till furstinnan Maria Euphrosyne vid hennes giftermål med greve Magnus Gabriel de la Gardie. Greven ersatte jaktslottet med ett barockslott i trä.

Gården Höjentorp har anor från åtminstone 1283, då den ägdes av biskop Brynolf Algotsson i Skara. I samband med reformationen 1527 drogs gården in till kronan.

Medeltidshuset raserades på 1530-talet. Hertig Karl, senare Karl IX, lät istället bygga ett litet jaktslott för eget bruk. Efter kungens död i början av 1600-talet användes slottet som bostad för landshövdingarna i Skaraborgs län.

År 1647 gav drottning Kristina bort Höjentorp i bröllopsgåva till furstinnan Maria Euphrosyne vid hennes giftermål med greve Magnus Gabriel de la Gardie. Greven ersatte jaktslottet med ett barockslott i trä.

Höjentorp 1694 i planschverket Suecia Antiqua et Hodierna. Slottet ser större ut på bilden än vad det var i verkligheten, eftersom man gjort människorna och djuren överdrivet små. Foto: Marcus Andrae, KB

 

För adel och regenter

Under de la Gardies tid drevs inget jordbruk i någon större omfattning på Höjentorp, men man hade djur, trädgårdar och fiskevatten. 1675 fanns det 30 fast anställda personer, vilket var relativt många för ett sådant här gods. Anledningen var att personalen hade till uppgift att hålla slottet iordningsställt för grevens besök – och de var ganska vanliga. När byggnadsarbetena på Läckö drog ut på tiden föredrog greven ofta att bo på Höjentorp istället.

1680 drogs många av adelns gods in till kronan på grund av statens dåliga ekonomi - den så kallade reduktionen. Maria Euphrosyne fick ändå behålla Höjentorp och bodde sedan där som änka. Kronan fick tillbaka egendomen först efter furstinnans död, och slottet kom bland annat att bli ett populärt tillhåll för kungligheter som Karl XI och därefter Fredrik I och Ulrika Eleonora.

Efter branden

Barockslottet totalförstördes i en brand 1722. Idag återstår endast källaren. Egendomen Höjentorp fortsatte dock att existera även efter branden. Den mangårdsbyggnad som finns idag ligger ungefär 200 meter från ruinen och byggdes några år efter branden av Jonas Alströmer, som då var arrendator på godset. Jonas Alströmer är annars mest känd för att ha fört in potatisen i Sverige.

Höjentorp och den intilliggande Drottningkullen är idag ett naturreservat.

Att tänka på som besökare

  • Höjentorp ligger i ett naturreservat. Det innebär att särskilda föreskrifter finns för området.
  • Du får inte elda, köra moped (eller annat motordrivet fordon), tälta, ställa upp husvagn eller rida.
  • Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.
  • Om somrarna betar djur på området. Hundar ska hållas kopplade.

 Så hittar du hit

Höjentorp ligger i östra delen av Skara kommun, vid vägen mellan Eggby och Varnhem.

Gratis parkering finns.

Visa på karta